You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Nezisková organizácia Maják n.o.

Vzdelávanie zamestnancov Maják-u

V tomto roku sa budeme opäť vzdelávať. Absolvovanie rôznych školení a seminárov nám umožní projekt „Odborné vzdelávanie v oblasti hluchoslepoty pre zamestnancov Maják n.o. – II. etapa“. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov programu Perkins International – Perkins School For The Blind, Watertown, Massachusetts.

Vzdelávacie aktivity začali seminárom v oblasti muzikoterapie pod vedením Mgr. Ľubice Köverovej. Počas niekoľkých februárových dní sme si pripomenuli minuloročné školenie v tejto téme a pokračovali v ďalších čiastkových cieľoch. Skúsili sme si rôzne techniky, pridali k tomu videonanalýzy a diskusie. Naši hluchoslepí Majákovci boli aktívne pri tom, čo môžete vidieť aj na tejto fotkeHudba má schopnosť uzdravovať. (Elton John)

 

Štatutárnou zástupkyňou Maják n.o. je riaditeľka Mgr. Henrieta Hajdeckerová


Download