You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Nezisková organizácia Maják n.o.

Hluchoslepí Majákovci majú farebný život


V roku 2008 do nášho domu a života vstúpil pán umelec Helmut Bistika. V živote okrem tvorby vlastných diel venoval svoj záujem a čas rôznym skupinám detí a mládeže, zdravotne postihnutým či sociálne vylúčeným. S našimi mladými hluchoslepými sa časom skamarátil a získal si ich pozornosť a lásku. Vďaka Helmutovi sa naši umelci naučili používať farby, hmat, štetce, plátno a výsledky ich výtvarného snaženia sú viditeľné nielen u nás v Maják-u, ale tešia srdcia a oči ľudí aj za hranicami Slovenska. Helmut a jeho kreatívne workshopy pozitívne pôsobia nielen na rozvoj kognitívnej oblasti, jemnej motoriky či komunikácie, ale v neposlednom rade aj na emocionálnu stránku i celkový psychický stav obyvateľov nášho farebného domčeka.

Najmä vďaka projektom podporeným cez portál Dobrá krajina a individuálnym darcom môžeme maľovať a tvoriť. A keďže sa nám už nazbieralo množstvo krásnych obrazov, rozhodli sme sa pripraviť katalógy diel jednotlivých Majákovcov. Jeden máme už aj v tlačenej forme, ostatné ešte na svoj zrod čakajú. Niektoré z katalógov si môžete pozrieť tu:

KATALÓGY DIEL NAŠICH MAJÁKOVCOV

Americká hluchoslepá spisovateľka Helen Keller povedala, že najlepšie a najkrajšie veci na svete nemôžeme vidieť, ani sa ich dotýkať, ale cítime ich srdcom. A práve takto maľujú naši Majákovci – s láskou a motívmi, ktoré vychádzajú z ich vnútra. 

 

Štatutárnou zástupkyňou Maják n.o. je riaditeľka Mgr. Henrieta Hajdeckerová


Download