You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Nezisková organizácia Maják n.o.

„Svet hluchoslepého v obrazoch"

Logo VÚB 

Vďaka projektu zabezpečíme pravidelné arteterapeutické stretnutia s odborníkom, počas ktorých budú naši hluchoslepí obyvatelia Majáku kreovať rôzne výtvarné skvosty. Následne plánujeme zorganizovať výstavu diel s besedou o živote hluchoslepých.

Štatutárnou zástupkyňou Maják n.o. je riaditeľka Mgr. Henrieta Heidecker


Download