You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darova¯ 2%

 

Non-profit organization Maják n.o.

"Keď siahnem, aby som Ťa chytil za ruku, je to preto, lebo potrebujem cítiť, ˛e nie som osamelý na tejto rozľahlej zemi." 
(R. Smithdas, hluchoslepý americký básnik)

Dňa 28. júna 2015 sa bude konať v Kavečanoch pri Košiciach preká˛kový pretek Tvrďák.sk Maják sa do spomínanej akcie zapojí prostedníctvom nadácie Pontis, ktorá nás cez svoj projekt Dobrej krajiny podporuje u˛ dlhšie. Do spomínanej akcie sa mô˛ete zapojiť aj vy. Maják tak mô˛tete podporiť účasťou ako:

pretekár - Tvrdak.sk

dobrovolník - kontaktujte prosím Katku Nemčíkovú

alebo prostredníctvom portálu Dobrá krajina

Za akúkoľvek vašu podporu vopred pekne ďakujeme.

vaši Majákovci

 

Štatutárnou zástupkyňou Maják n.o. je riaditeľka Mgr. Henrieta Hajdeckerová


Download